Centraal thema daarbij is werk en verandering: het vinden of behouden van werk na verandering. Op persoonlijk niveau: groei, maar ook fysieke of mentale veranderingen. Op organisatieniveau: reorganisatie, organisatiewijzigingen.