HR: innoveer uzelf!

In een model van Rob Vinke* staan vier ontwikkelingsfasen  van HR beschreven, waarbij de top van dit piramidemodel wordt gevormd door Human Resource Management: HR als strategisch partner. De toekomst van HR wordt m.i. echter gevormd door een nog onzichtbare top waarin HR de cyclus heeft voltooid en zichzelf opnieuw heeft uitgevonden.

De verhoudingen op de arbeidsmarkt en binnen organisaties veranderen. De relatie tussen werknemers en werkgevers verschuift van een hiërarchische verhouding naar twee gelijkwaardige partijen waarbij de een kennis- en ervaringsdrager is en de ander de oplossingszoeker. Organisatie- en personeelsmanagement ligt steeds meer in de lijn maar ook bij de professionals zelf. De manager ontwikkelt zich tot een vertegenwoordiger van de organisatie die de kaders en de lijn met de organisatiedoelstellingen bewaakt door te faciliteren. De werknemer is een professional die in samenspraak met de organisatie en de manager de samenwerking en zijn doelstellingen vastlegt in projectovereenkomst en een businessplan.

De vooruitziende HR professional werkt naar deze nieuwe vorm van samenwerken toe. Hij vernieuwt de bestaande infrastructuur door deze volledig zelfvoorzienend te maken, voor zowel de professional als management. Hij coacht en begeleidt management door hen voor te bereiden op de nieuwe rollen: facilitator, begeleider, vertegenwoordiger, verbinder en leider in termen van voorbeeldstellend i.p.v. hiërarchisch. De HR professional informeert de organisatie over deze ontwikkelingen en coacht professionals waar mogelijk bij de ondernemersmentaliteit: verantwoordelijkheid laag in de organisatie, vernieuwend, eigen initiatief en inbreng, weinig tot geen hiërarchie. Werkvormen en samenwerking bestaande uit projectgroepen, gebaseerd op businessplannen direct voortvloeiend uit de organisatiedoelstellingen.

En als de organisatie zo ver is…heeft HR geen rol meer. Of toch wel? Jazeker. In een geheel nieuw jasje.

Wellicht hebben vernieuwingen in de HR infrastructuur plaatsgevonden bijvoorbeeld in de vorm van een Shared Service Center of e-HRM. Dat is een begin, maar meer ook niet. Bovenstaande sterk vereenvoudigde schets is een proces van jaren. Het proces grijpt in op de volledige structuur en cultuur binnen organisaties. De grootste verandering daarin betreft waarschijnlijk het loslaten van macht, positie en zeggenschap t.b.v. vrijheid en ruimte om het werk naar eigen inzicht in te richten. Maar ook de mentaliteit van het ondernemerschap, initiatief en verantwoordelijkheid dient gestimuleerd te worden bij diegenen bij wie dat niet zo vanzelfsprekend is. HR kan daarin een vernieuwende, voorbereidende en coachende rol vervullen….met het doel de cyclus van ontwikkelingsfasen te voltooien. Om vervolgens zichzelf te vernieuwen en de positie van expert in te nemen. Want wie moet anders de (maatschappelijke, sociaal-economische) ontwikkelingen volgen en vertalen naar de HR infrastructuur? Wie moet anders het (arbeidsmarkt)-sentiment aanvoelen en op basis daarvan vooruitkijken en HR vormgeven? De HR visionair. De HR innovator.  De HR-expert.

Dus: HR, innoveer uzelf!

*Fasen van de personele functie volgens Vinke (Vinke, 2007)

Getagged HR; Rob Vinke; innoveren; HR expert; nieuwe rol