ZinSense staat voor zinnige zakelijkheid: doen wat er toe doet met een missie als motor. Advies, training en coaching van ZinSense is gericht op het versterken van persoonlijk leiderschap of (intern) ondernemerschap vanuit die persoonlijke missie.

De naam ZinSense verbindt twee woorden: Zin drukt het belang uit van de zinnigheid van wat je dagelijks doet en of je er ook letterlijk zin in hebt. Het Engelse Sense betekent verstand. Beide woorden samen verbinden verstand met gevoel, links met rechts, hoofd met hart: handen en voeten geven aan dromen, creƫren met verstand, nuchtere bevlogenheid.

Persoonlijk leiderschap is daarbij het uitgangspunt: het vermogen je persoonlijke missie als leidraad in je leven te hanteren. Persoonlijk leiderschap vertaalt naar werk betekent ondernemerschap: uitgaan van je eigen kracht: als zelfstandig professional maar ook als werknemer. ZinSense maakt dit onderscheid niet: iedereen is (interne) ondernemer. Alle diensten van ZinSense zijn dan ook gericht op het versterken van persoonlijk leiderschap oftewel ondernemerschap. ZinSense werkt op basis van haar Code of Honor.